GODIŠNJI AKCIONI PLANOVI
Godišnji akcioni planovi
Izvješća o implementaciji godišnjih akcionih planova
Proračun za 2020. godinu
Proračun za građane
Gender akcioni plan za 2012. – 2014. godinu
Prostorni plan Općine Žepče za 2007. – 2027.
Katastarski plan Poslove zone „Polja“
Strategija za mlade 2016. – 2020.
Akcioni plan zaštite okoliša Općine Žepče 2012.-2017.
LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE ŽEPČE