Načelnik

Općinski načelnik MATO ZOVKO diplomirani pravnik Tel: 032 888 601 Fax: 032 888 609 E-mail: nacelnik.zepce@tel.net.ba Funkcija Općinskog načelnika Općinski načelnik,…