SAZIV LEF-a 2019 - 2022

Saziv LEF-a 2019 - 2022

 1. ARMANI TRADE d.o.o Žepče
 2. GREINER AEROSPACE d.o.o Žepče
 3. K PROJEKT d.o.o Žepče
 4. LS ECON d.o.o Žepče
 5. NAPREDAK PROMET d.o.o Žepče
 6. MARIĆ PROJEKT d.o.o Žepče
 7. TISA KOMERC d.o.o Žepče
 8. VELBOS d.o.o Žepče
 9. MAPEK d.o.o Žepče
 10. OPĆINSKI NAČELNIK
 11. Predsjedavajući OV Žepče
 12. Služba za gospodarstvo i financije
 13. Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje
 14. Razvojna agencija Žepče
 15. Srednja mješovita škola “Žepče”
 16. Katolički školski centar “Don Bosco”
 17. Biro rada Žepče
 18. JP Komunalno d.o.o Žepče
SAZIV LEF-a 2016 - 2018

Saziv LEF-a 2016 – 2018

„Bositex“ d.o.o Žepče

„Prograd“ d.o.o Žepče

„Frigošped“d.o.o Žepče

„Budo export“ d.o.o Žepče

„Jelinak“ d.o.o Žepče

„California“ d.o.o Žepče

„Teknotherm Engineering“ d.o.o Žepče

„Vin-metal“ d.o.o Žepče

JP „Komunalno“ Žepče

OZZ „Žepački rolend“

„Henkoprom“ d.o.o Žepče

„Fotograf-zlatar Dunđer“ Žepče

„LS – ECON“ d.o.o Žepče

„K-Projekt“ d.o.o Žepče

 

Općinski načelnik

Predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče

Služba za gospodarstvo i finansije Općine Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče

Razvojna agencija Žepče

SMŠ „Žepče“

KŠC “Don Bosco”

JP Komunalno d.o.o Žepče

SAZIV LEF-a 2013 - 2015

Saziv LEF-a 2013. – 2015.

Bositex d.o.o Žepče

Prograd  d.o.o Žepče

Frigošped d.o.o Žepče

Jelinak d.o.o Žepče

California d.o.o Žepče

Titanic d.o.o Žepče

Makro-drvo d.o.o Žepče

OZZ Žepački rolend

JP Komunalno

 

Općinski načelnik

Predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče

Služba za gospodarstvo i finansije Općine Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče

Razvojna agencija Žepče

SMŠ „Žepče“

KŠC “Don Bosco”

LEF ZAPISNICI