DOM KULTURE ŽEPČE

 • Tel/fax: 032 880 462
 • Ravnatelj: Miroslav Ilić

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

 • Tel: 032 880 588
 • Ravnatelj: Edin Šišić

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE

 • Tel: 032 881 125
 • Ravnatelj: dr. Ana Zlovečera Jukić

GRADSKA LJEKARNA ŽEPČE

 • Tel: 880 094
 • Ravnateljica: mr. Luca Zovko

VETERINARSKA STANICA ŽEPČE

 • Tel: 882-787

OPĆA BIBLIOTEKA

 • Tel: 883 189
 • Ravnateljica: Sabina Malićbegović

J.P. KOMUNALNO ŽEPČE

 

RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE -RAŽ