E-Dijaspora

  • PODACI O PORIJEKLU

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • PODACI O PREBIVALIŠTU U INOSTRANSTVU

  • OPĆI PODACI

   • STRUČNA SPREMA

     • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uslovi korištenja
Osoba koja popuni ovaj obrazac, izjavljuje da je slobodno, dobrovoljno i iskreno dala svoje podatke u svrhu povezivanja sa općinom Žepče. Općina se obavezuje da će podatke dobijene od osoba koje popune formular, čuvati i koristiti u svrhu kreiranja baze podatak građana koji trenutno borave u inostranstvu. Također, podaci će se koristiti u svrhu povezivanja i informisanja sa općinom Žepče.

Osobe koje popune formular ostvaruju pravo pristupa, ispravke ili poništenja prikupljenih podataka.

POWERED BY HUMER