• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Službene stranice Općine Žepče
 • image
 • image
 • image
Previous Next
 • OBAVJEŠTENJE FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA

  O B A V J E Š T E N J E Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno...

 • ČESTITKA ZA DAN UČITELJA PREDSJEAVAJUĆEG OV

  Uvaženi učitelji i učiteljice, nastavnici i nastavnice, profesori i...

 • ČESTITKA POVODOM DANA UČITELJA

  Poštovani učitelji, profesori i odgajatelji. 5. listopada - Svjetski dan...

 • Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva na EU program za oporavak od poplava- javni poziv za podizanje nasada maline

  bavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče koji su pretrpjeli materijalnu...

 • J A V N I P O Z I V Za podnošenje zahtjeva za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u Žepačkim poljima u 2015/2016 godini

  Broj: 01/1-05-977/15                    Žepče, 23.09.2015.godine                  Na temelju članka 39. Statuta...

 

 

 

 

 

 

Obavijesti i javni pozivi

 

Linkovi

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče dobila nagradu i priznanje „STVARATELJI STOLJEĆA“ ...
Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack i direktor USAID-a David Barth posjetili su ...
Razvojna agencija Žepče izradila je analizu ankete o zadovoljstvu privatnog sektora ...
Prema dopisu Federalnog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  ...
U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV u srijedu ...
Od  02.09.2014 Župom sv Ante Padovanskog ordinira don Predrag Stojčević. Tim povodom, ...
Danas je u posjeti područjima stradalim od poplava u općini Žepče boravio Visoki ...
Javna rasprava na predloženu trasu autoceste TUZLA - ŽEPČE - priključak na koridor Vc ...

OPĆINA ŽEPČE POSTIGLA SPORAZUM SA JU ''SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE ZE-DO KANTONA'' OKO ISELJENJA IZ RUŠEVNOG OBJEKTA

Na sastanku održanom 22.01.2015.godine u Žepču, Općinski načelnik  Mato Zovko zajedno sa Tajnicom Općinskog vijeća Ivankom Borovac, i sa predstavnicima JU ''Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona'', na kojem su ispred Službe sudjelovali: Ratko Orlandić - direktor, Anton-Ivan  Širić - predsjednik Upravnog odbora, Birnasa Avdić-  načelnica pravnog odjela  i Anto Perković -  načelnik Ekonomskog odjela,  postignut je Sporazum da će Općina Žepče sudjelovati   20% u kupovini novih uredskih prostora za Biro rada Žepče.

 Javna ustanova ''Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona'',   će po izvršenoj uplati novčanih sredstava predati u pravni faktički posjed Općini Žepče sadašnje uredske prostore, zajedno sa pripadajućim zemljištem.

Na tragu ovog Sporazuma, Odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Odmah po preseljenju Biroa u nove prostorije pristupiti će se rušenju stare zgrade „Porezne i Biroa“.