• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Službene stranice Općine Žepče
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next
 • Trasa koridora 5c

  Javno poduzeće Autoceste FBiH održat će javnu raspravu na temu „Trasa...

 • Javni poziv - Švicarski karitas

                                                                  JAVNI POZIV za izgradnju do 30 individualnih stambenih objekata  na području...

 • Saniranje putnog pravca Golubinja-Željezno polje

  Dana 30.01.2015. godine, u uredu Općinskog načelnika je  potpisan Ugovor o...

 • Javni poziv uzgajivačima kornišona na području općine Žepče za sezonu 2015

  Razvojna agencija Žepče i u 2015.godini nastavlja s podrškom uzgoju kornišona...

 • Javni poziv udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima za predaju zahtjeva u sklopu raspodjele proračunskih sredstava za 2015. Godinu

  Općinski načelnik putem Službe za gospodarstvo i financije poziva sve udruge,...


 

Obavijesti i javni pozivi

 

 

 

 

 

Razvojna agencija Žepče izradila je analizu ankete o zadovoljstvu privatnog sektora ...
U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV u srijedu ...
Od  02.09.2014 Župom sv Ante Padovanskog ordinira don Predrag Stojčević. Tim povodom, ...
Danas je u posjeti područjima stradalim od poplava u općini Žepče boravio Visoki ...
                                                                JAVNI POZIV za ...
Općinski načelnik putem Službe za gospodarstvo i financije poziva sve udruge, fondacije ...
Razvojna agencija Žepče i u 2015.godini nastavlja s podrškom uzgoju kornišona na području ...
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni poziv za podnošenje ...

OPĆINA ŽEPČE POSTIGLA SPORAZUM SA JU ''SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE ZE-DO KANTONA'' OKO ISELJENJA IZ RUŠEVNOG OBJEKTA

Na sastanku održanom 22.01.2015.godine u Žepču, Općinski načelnik  Mato Zovko zajedno sa Tajnicom Općinskog vijeća Ivankom Borovac, i sa predstavnicima JU ''Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona'', na kojem su ispred Službe sudjelovali: Ratko Orlandić - direktor, Anton-Ivan  Širić - predsjednik Upravnog odbora, Birnasa Avdić-  načelnica pravnog odjela  i Anto Perković -  načelnik Ekonomskog odjela,  postignut je Sporazum da će Općina Žepče sudjelovati   20% u kupovini novih uredskih prostora za Biro rada Žepče.

 Javna ustanova ''Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona'',   će po izvršenoj uplati novčanih sredstava predati u pravni faktički posjed Općini Žepče sadašnje uredske prostore, zajedno sa pripadajućim zemljištem.

Na tragu ovog Sporazuma, Odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Odmah po preseljenju Biroa u nove prostorije pristupiti će se rušenju stare zgrade „Porezne i Biroa“.