ODRŽAN VIJEĆNIČKI SAT

Zadnjeg petka u ožujku, točnije 30.03.2018 godine od 10 00 – 11 00 sati održan je vijećnički sat Općinskog vijeća Žepča na kojem je ispred vijećnika sudjelovao Dragan Janko iz HDZ BiH dok vijećnik HDZ 1990 Franjo Mostarac zbog službenog puta i Kemal Mehinagić iz SDP iz nepoznatih razloga, nisu sudjelovali u radu ove aktivnosti.
Na samom početku vijećničkog sata dati su odgovori općinskih službi Žepča na pitanja građana koja su postavljena mjesec dana ranije, točnije 23.02.2018. godine.

U nastavku vijećničkog sata građani su postavili veliki broj pitanja iz različitih područja društvenog života a koja će biti dostavljena općinskim službama ciljem pripremanja odgovora .
Vijećnik Dragan Janko informirao je prisutne građane o predstojećim aktivnostima općinskih vlasti iz domena kapitalnih ulaganja za 2018. godinu, odluci OV Žepča o poduzetničkoj zoni Radovlje kao i nacrtu izgleda Novog Žepča kao i mnogim drugim aktualnostima koje su značajne za život i rad naših građana . Pozvao je sve građane da se uključe u javne rasprave koje će biti organizirane u narednom periodu a na temelju usvajanja prostornog plana Novog Žepča kao i samog njegovog izgleda.
Naredni vijećnički sat održat će se u petak , 27.04.2018. godine s početkom u 10 00 sati

Pitanja koja su građani postavili tijekom trajanja vijećničkog sata su :
1. Zašto se u gradu Žepču ne postavi javni sat s mjerenjem vremena , temperature , dana i godine … . Nekada je na zgradi penzionera sada zgradi suda bio sat, skinut je i nikada nije više vraćen
2. Zašto se ne uredi pješačka zona od ambulante do slastičarne u Žepču te zabrani kretanje vozila po trotoarima.
3. Zašto se ne zabrani sjeća šume na izvorištima iznad Željeznog polja te zašto se na tom području ne proglase vodo zaštitne zone.
4. Zašto se parking za vozila ispred kafića Mačija i trgovine Izbor ne pomjere s parking mjestima ispred 8 ( gdje je sada oznaka za pješake ) a da se trotoar prepusti građanima.
5. Inicijativa za pronalazak rješenja za obeštećenje građana Bistrice i Orahovice a na temelju odgovora Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče od 12.02.2018. godine ( privitak 2)
6. Da li se u novom Žepču planira izgradnja ambulante u cilju zamjene dotrajale i ne uvjetne postojeće ambulante.
7. Pitanje rješavanja građana pristupnog puta u naselju Stara Cesta bb - zvani Lugovi (privitak 1)
8. Zašto se ne odredi osoba koja će biti određena za održavanje puta prema Željeznom polju, odnosno zašto nema putne službe koja bi tak put održavala.
9. Zašto nema patrolne službe koja bi pomagala bolesnim i nemoćnim u Željeznom polju iz područje zdravstva
10. Da li se u narednom periodu planira izgradnja nove ili proširene ambulante u Željeznom polju.
11. Zašto općina Žepče ne dodijeli ili proda zemlju općinskom sudu u Žepču za izgradnju nove zgrade a da se postojeća zgrada suda vrati vlasniku, tj. Udruženju penzionera.
12. Zašto ostala dva vijećnika nisu došla na vijećnički sat ili zašto umjesto njih netko drugi nije došao