Temeljem članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Žepče“ broj 4/09), sazivam 15. Sjednicu Općinskog vijeća za 27. (utorak) 03.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, u općinskoj sali Doma kulture sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Žepče za 2017. godinu
 2. Plan rada Općinske uprave Žepče za 2108. godinu
 3. Izvješće o radu JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ za 2017. godinu
 4. Izvješće o radu JU „Opća biblioteka“ Žepče za 2017. godinu
 5. Izvješće o radu „RAŽ“ d.o.o. za period 01.01. - 31.12.2017. godine
 6. Plan rada „RAŽ“ - Razvojna agencija Žepče za 2018. godinu
 7. Izvješće o realizaciji plana implementacije LAPZ za 2017. godinu i plan za 2018. godinu
 8. Izvješće o radu Odbora za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče za 2017. godinu sa planom rada za 2018. godinu
 9. Rješenje o konačnom imenovanju općinskog pravobranitelja
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče - Novo Naselje
 11. Nacrt Regulacijskog plana „Novo Žepče“

 

 

                                                                     PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Muhamed Jusufović