ODRŽANA 14. SJEDNICA OV ŽEPČE

U srijedu, 28.veljače s početkom u 10 sati je održana 14. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu sjednice našlo se osam točaka, a iste su od strane 22 vijećnika i usvojene.
Kao prva točka dnevnog reda našlo se izvješće o radu Općinskog načelnika i radu općinskih Službi za 2017. godinu s obrascem Godišnjim planom rada općinske uprave Žepče za 2018. godinu u prilogu se našla Anketa – rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama, a zaključeno je da je anketa pokazala određene rezultate koliko su građani zadovoljni s uslugama u općinskoj administraciji, komunalnim uslugama, što će se objaviti na web stranici Općine Žepče.

Načelnik općine Mato Zovko dao je izvještaj o radu općinske administracije za 2017. godinu.Kao druga točka dnevnoga reda našla se strategija razvoja Općine Žepče za 2018-2027 a ista se bazira se na tri glavna segmenta ekonomija, društveni razvoj i zaštita okoliša na području Općine Žepče, u tom pravcu ova strategija je razrađena i ići će u smjeru da se svi projekti koji su predviđeni i realiziraju, posebno je izražena poljoprivredna grana, drvna, metalna industrija.

Također usvojen je Program kapitalnih investicija Općine Žepče 2015-2019. i Plan implementacije za 2018. godinu, tu je obuhvaćena cestovna infrastruktura s ukupno 24 projekta koja će koštati 1. 556. 000 KM, vodovod i kanalizacije sa 11 projekata u vrijed 983. 000 KM, električna energija 1 projekta 20. 000 KM, poljoprivreda 2 projekta 130. 000 KM, obrazovanje sport kultura, 9 projekata 910. 000 KM, gdje će biti uključena izgradnju Osnovne škole Žepče, zatim opremanje sportske dvorane u Begov Hanu, te projekti iz ostalih područja ukupno 3 projekta u vrijednosti 311. 000 tisuća KM.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu lokalnog ekonomskog foruma za 2017 u kome je uključen privatni i javni sektor, zaključeno je da LEF dobro radi svoj posao i doprinosi boljoj suradnji između javnog i privatnog sektora.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom za korisne stambene površine na području Općine Žepče za 2018. godinu, a zaključak je da cijena bude 600 KM, što je osnova na kojoj se plaćaju komunalne takse i naknada za građevinsko zemljište, tako da se da poticaj privatnom sektoru.

Naknadno je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju i izradi regulacionog plana za poslovnu zonu Radovlje, gdje će biti obuhvaćeno 7, 8 hektara zemlje, a gradit će se nova poslovna zona.