Dana 29.11.2018.godine je održana 20. Sjednica Općinskog vijeća. Dnevni red je sadržavao 11 tačaka od kojih su prve tri bile vezane za Proračun Općine Žepče.

1.       Informacija-periodični financijski izvještaj Proračuna Općine Žepče za period 01.01.-30.09.2018.godine

2.       Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2019.godinu

3.       Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2019.godinu.

U predloženom Nacrtu Proračuna za 2019.godinu planirani su prihodi od 8.030.000,00 KM, od čega porezni prihodi 4.828.000,00 KM ili 60,1%, neporezni prihodi 2.137.000,00 KM ili 26,6%, tekuće potpore i donacije 1.065.000,00 KM ili 13,2%.

Planirane izdatke iz Proračuna čine Tekući transferi u iznosu od 1.696.000,00 KM ili 21,2%, Kapitalni izdaci u iznosu 2.780.000,00 KM ili 34,70%, Izdaci za materijal i usluge za rad općinske administracije čine 6,5% ili 525.000,00 KM Iizdaci za općedruštvene potrebe iznose 630.000,00 KM ili 7,8%, Izdaci za plaće zaposlenih iznose 1.669.000,00 KM ili 17,4% i na nivou su prošlogodišnjih, Financiranje Centra za socijalni rad iznosi 433.000,00 KM ili 5,4%.

Vijećnici su usvojili Nacrt Proračuna i dali zadatak Službi za gospodarstvo i financije da organizira Javnu raspravu o Proračunu 13.12.2018.godine i da se sazove sastanak Lokalnog ekonomskog foruma kako bi se očitovao o Nacrtu Proračuna.

U 4. Tački Dnevnog reda se raspravljalo o radu Stručno-pedagoškog nadzora za Hrvatski Nastavni plan i program i Bosanski Nastavni plan i program, za školsku 2017 / 2018. Godinu.

Ostale tačke dnevnog reda su se odnosile na parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče.