ODOBREN PROJEKT "competenceNET"

Vodeći partner Razvojna agencija Žepče sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske implementira projekt pod nazivom „competenceNET“- „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“.

Razvojna agencija Žepče, kao vodeći partner, započela je implementaciju projekta „competenceNET“. Ostali partneri na projektu su Unija poslodavaca Crne Gore, i Općine Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Glavni cilj projekta je unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

Projekt će u programskom području pružiti zajedničku intervenciju četiri partnerske organizacije iz tri zemlje koje će doprinijeti jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža.

Očekivani rezultati projekta su: uspostava tri transnacionalna centra za razvoj poslovnih kompetencija za MSMEs u Zeničko-dobojskoj županiji (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (R Hrvatska) i gradu Podgorici (Crna Gora).; poboljšane poslovne kompetencije  nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe, unaprijeđeno znanje i vještine MSMEs na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem pametnih programa suradnje, razvoj modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu sposobnosti, iskustva i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Direktorica Razvojne agencije Žepče-RAŽ Branka Janko je izjavila: „Vrijednost projekta je uhvatiti specifičnosti i inovacije koje on nosi sa sobom, dizajn projekta pruža mogućnost da projektni partneri odvažno rade u području ideja i inovativnosti te u tome pravcu trebamo gledati na budućnost projekta koji će predstavljati sasvim novi model za unapređenje poslovnog okruženja. Naglasak ćemo staviti na unaprjeđenju, da sve što radimo bude novo i za poslovanje i pojedinca i zajednicu“.


  • Posljednje