UNDP i EU nastavljaju podržavati razvoj malih i srednjih poduzeća kroz grantove: milion KM za 250 novih radnih mjesta u BiH

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoja” (LIR), koji primarno financira Europska unija (EU), a realizira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), uručeni su grantovi za 19 malih i srednjih poduzeća koja će biti podržana u tehnološkom razvoju, te realizaciji novih investicija, a početak suradnje sa odabranim poduzećima obilježen je ceremonijom uručenja grant certifikata.

Cilj grant sheme je povećanje konkurentnosti i zaposlenosti u BiH, a s grantovima u vrijednosti od 1,06 miliona KM, koji su dodijeljeni na ovoj ceremoniji, izabrane firme-partneri planiraju u prvoj fazi otvoriti do 250 radnih mjesta.  Ta poduzeća planiraju u narednom periodu investirati ukupno11,3 miliona KM u proširenje poslovanja.

Među poduzećima koja su dobila grant je i poduzeće Bositex d.o.o. iz Žepča, kome je Razvojna agencija Žepče izradila projekt, a ceremoniji dodjele grantova je nazočio i Općinski načelnik gospodin Mato Zovko.

Od danas, 19 malih i srednjih poduzeća širom BiH će dobiti grantove od Europske unije u ukupnoj vrijednosti od 1.06 miliona KM. Čast mi je i zadovoljstvo, što imam tu privilegiju da uručim grantove koji će poboljšati životne standarde građana i povećati broj radnih mjesta u  BiH. U okviru ovog projekta EU surađuje sa domaćim vlastima i kolegama iz UNDP-a kako bismo uspostavili mehanizme i resurse koji su prijeko potrebni za dalji socijalni i ekonomski razvoj BiH”, istaknula je GenovevaRuizCalavera, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju.

LIR projekt, koji sa 6,6 miliona eura financira EU, a implementira UNDP BiH, zajedno sa domaćim partnerima, ima za cilj podizanje kvaliteta života građana u BiH.  LIR nastoji unaprijediti životni standard za više od 100.000 ljudi u BiH putem podrške inkluzivnom i održivom socio-ekonomskom razvoju, osnaživanjem prakse dobrog upravljanja u strukturama lokalne vlasti, i razvojem lokalne infrastrukture i usluga. To se posebno provodi u područjima pogođenim poplavama iz 2014. godine, te gradovima i općinama u BiH sa velikim brojem izbjeglica i interno raseljenih lica.

Grantovi koji su danas dodijeljeni doprinijet će kreiranju novih radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama 2014. i mjestima sa velikim brojem povratnika ili interno raseljenih lica. To je nastavak zajedničkog angažmana EU i UNDP-a u programu obnove poplavljenih područja i očuvanja više od stotinu kompanija i hiljada radnih mjesta u BiH”, rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

U proteklom periodu LIR projekt je ostvario značajan napredak u realizaciji infrastrukturnih zahvata na prostoru više jedinica lokalne samouprave u oba entiteta, te jačanju razvojnih kapaciteta općinskih i gradskih organa uprave. Posebna pažnja posvećena je kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta, jačanju konkurentnosti domaćih firmi te zapošljavanju. Jedna od aktivnosti koje za cilj imaju stimulaciju privrednog rasta Bosne i Hercegovine i otvaranje novih radnih mjesta su i grant shme koje, putem mehanizma javnog poziva, podržavaju mala i srednja poduzeća sa posebnim razvojnim potencijalom. Proces selekcije proveden je u saradnji sa predstavnicima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te Agencije za razvoj malih i srednjih poduzeća Republike Srpske, i na osnovu transparentnih kriterija odabrano je 19 poduzeća koji će dobiti podršku u okviru LIR projekta.

Dodijeljeni grant  namijenjen je razvoju poslovanja poduzeća i podršci u kreiranju novih radnih mjesta, i mi ćemo tim sredstvima nabaviti nove CNC mašine, te zaposliti  6 mladih radnika, što će svakako rezultirati rastom produktivnosti kao i boljom kvalitetom naših proizvoda i usluga,” rekao je Branko Đuđić, izvršni direktor “Tri Best” d.o.o.  iz Banjaluke.

U okviru ceremonije prezentirana je i analiza lanaca vrijednosti, te organiziran mini sajam na kojem su predstavljeni proizvodi iz oblasti metalne industrije, obrade drveta, tekstila i poljoprivrede.

Projekt „Lokalni integrisani razvoj” je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje koji financira Europska unija u iznosu od 19 miliona eura. Tri projekta koja djeluju u okviru ovog Programa će do siječnja 2019. godine provoditi UNDP, GIZ i ILO, s ciljem pomoći ekonomskom oporavku područja pogođenim poplavama, te podršci lokalnom ekonomskom razvoju i lokalnim nevladinim organizacijama uz društveni razvoj i osiguranje poboljšanja mjera strukturnog zapošljavanja putem lokalnog integriranog razvoja.

 


  • Posljednje