Anketa za dijasporu-Projekt D4D

Općina Žepče, od prosinca 2016. godine, zajedno s ostalih četrnaest jedinica lokalne samouprave (JLS) provodi projekt „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini-Dijaspora za razvoj“(D4D). Koordinator na projektu je Razvojna agencija Žepče-RAŽ.

Projekt predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH, sa planiranom realizacijom od 48 mjeseci (prosinac/decembar 2016. – prosinac/decembar 2020. godine).

Jedna od aktivnosti projekta je i aktivno sudjelovanje u kreiranju seta javnih usluga u Općini Žepče. Da bi smo dobili kvalitetne podatke, molimo Vas da, ukoliko živite u dijaspori, a porijeklo Vam je iz Žepča popunite anketu na sljedećem LINKU.

Vaši odgovori su u potpunosti anonimni i biti će korišteni samo i isključivo u svrhu potencijalnog dizajniranja seta lokalnih usluga kako bi se efikasnije i efektivnije omogućivale javne usluge dijaspori.

Rok za popunjavanje ankete je do 24.08.2018.godine.

Zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu za popunjavanje ankete!