TRGOVAC-POJEDINAC, RAD NA TRŽNICI

26.10.207.godine je  stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unuarnjoj trgovini, a njime je uvedena nova kategorija trgovca, trgovac-pojedinac, koji isključivo osobnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan trgovine. Za kategoriju trgovac-pojedinac, ublažen je kriterij stručne spreme i propisana je samo osnovna škola. Organizatori tržnica, kako je istaknuo, bit će obvezni prodajna mjesta iznajmljivati samo registriranim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima.  Zakonima iz oblasti financija za ovu novu zakonsku kategoriju trgovac-pojedinac su kreirani povoljni uvjeti za registraciju i poslovanje na zakonit način, odnosno prestanak poslovnog djelovanja u području sive ekonomije.

Detaljnije rečeno, za trgovca-pojedinca je kreiran povoljan ''financijski zakonski okvir'' za poslovno djelovanje koji se sastoji od plaćanja obveznih zakonskih doprinosa za MIO/PIO, osnovno zdravstveno i za osiguranje od nezaposlenosti na osnovu povlaštene osnovice koja iznosi oko 380 KM, sa zbirnim iznosom svih doprinosa nakon obračuna od oko 153,55 KM. Također, djelatnost trgovca-pojedinca ima tretman niskoakumulativne djelatnosti iz grupe djelatnosti slične obrtu, gdje pojedinac djelatnost obavlja samostalno svojim osobnim radom, kojim je omogućen status plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu od 70 KM ( mjesečno, tada se ne moraju koristiti usluge knjigovođe). Trgovci su bili dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od 60 dana (do 24.12.2017.g.).

Cijena registriranja djelatnosti u Službi za gospodarstvo i financije Općine Žepče iznosi 50,00 KM i godišnja komunalna taksa iznosi 20,00 KM.

Putem ovih podataka je lako izračunati da mjesečna naknada iznosi 243,55 KM (uključujući i zakup štanda koji svakim danom iznosi 2,00 KM isubotom na pazarni dan 4,00 KM), trgovci-pojedinci moraju imati dokaz o porijeklu robe, izdavati račune za prodatu robu ali to ne mora biti fiskalni račun.