Ažuriranje podataka u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u 2015.godini

Prema dopisu Federalnog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  03.03.2015.godine , obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata, da su, sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  /Sl.novine FBIH broj 42/08/, dužni izvršiti ažuriranje podataka na svom gazdinstvu  a koje se odnose na poljoprivredne kulture u tekućoj godini i trenutnom stanju stočnog fonda.

Navedene promjene su dužni dostaviti Službi za gospodarstvo i financije najkasnije do 31.03.2015.godine.

Napominjemo da je jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na pojedine podrške iz oblasti poljoprivrede izvršeno ažuriranje podataka  u Registru poljoprivrednih  gazdinstava i klijenata.