Informacija o zbrinjavanju animalnog otpada na području općine Žepče

Dana 23.9.2019.godine po prijavi predsjednika MZ Želeća o postojanju neadekvatno odloženog animalnog otpada nadležna općinska inspekcija, zajedno sa stručnom suradnicom za civilnu zaštitu Općine Žepče je obišla teren, gdje je utvrđeno postojanje animalnog otpada klaoničkog podrijetla cca 150 kg.

Činjenično stanje je u suprotnosti s odredbama članka 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. list BiH broj: 29/05) i članka 16. Odluke o održavanju čistoće i komunalnog reda (Sl. glasnik Općine Žepče 5/12).

Utvrđeno je postojanje epidemiološke indikacije koja zahtjeva hitno poduzimanje mjera radi uklanjanja opasnosti po zdravlje ljudi. Nadležna općinska inspekcija je poduzela sve propisane mjere, izvršeno je asaniranje terena, te više ne postoji razlog za brigu za zdravlje stanovništva.


  • Posljednje