PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA PO JAVNOM POZIVU ZA PRIJAVU NA OBUKE ZA RADNA MJESTA „ALU I PVC MONTER“ I „POSLOVNA ADMINISTRACIJA“

Br.

Ime I prezime

Adresa

Odabran za sudjelovanje u preliminarnom odabiru

1

Franciska Udovičić

Radovlje bb

DA

2

Zdenko Širić

Bistrica bb

DA

3

Marko Ravnjak

Brezovo Polje bb

DA

4

Ana Ćurić

Papratnica bb

DA

5

Senad Sarajlić

Preko bb

DA

6

Nevenko Marić

Brezovo Polje bb

DA

7

Ružica Marić

Ozimica bb

DA

8

Emir Fejzić

Orlovik bb

DA

 

Kandidati pod rednim brojevima od 1 do 8 (zaključno sa brojem 8) su zadovoljili uvjete Javnog poziva i ostvarili najveći broj bodova te će sa isti biti pozvani na obuke.

Obzirom na još 4 slobodna mjesta za obuke (2 mjesta za obuku „ALU i PVC monter“ i 2 mjesta za obuku „Poslovna administracija“), javni poziv će biti produžen za 7 dana.

 

Žalbe po ovoj rang listi se podnose u pismenoj formi i predaju na pisarnicu Općine Žepče. Rok za žalbe je 7 (sedam) dana po objavljivanju Preliminarne rang liste.


  • Posljednje