OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2018. GODINU, NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I UPUTSTVO O POTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2018. GODINU

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Program utroška sredstava  iz Budžeta Zeničko- dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, kojim je za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji planiran iznos sredstava od 3.000.000,00 KM, (trimiliona konvertibilnih maraka), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona je uputilo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje  sredstava  za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu, na području Zeničko-dobojskog kantona i Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu.

Javni poziv i Uputstvo su objavljeni na oficijelnoj web stranici Zeničko-dobojski kantona www.zdk.ba  u dijelu Javni pozivi.

Rokovi za dostavljanje zahtjeva su navedeni u Javnom pozivu i u Uputstvu, za svaku vrstu proizvodnje pojedinačno.

Javni poziv će biti objavljen i u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Oslobođenje“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije ured 12 ili na tel: 032 888 626


  • Posljednje