I Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaje u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2017. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. 

 

 II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači, Poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

-    Poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

   jagodičastog voća i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

-  Mlade osobe starosti do 35 godina  koje su  registrirale ili će registrirati poljoprivredni obrt u periodu od

   30.06.2016. do 30.07.2017. godine, koji mora , nakon odobravanja sredstava , poslovati najmanje 12 mjeseci,

-    Poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muznih  krava sa redovnom kontrolom zdravstvenog stanja

    istih

-    Poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili 4 rasplodne krmače  krava sa redovnom kontrolom zdravstvenog

    stanja istih

- Poljoprivrednici u sistemu organiziranog  uzgoja krastavaca kornišona

 

2. Pravo sudjelovanja  nemaju:

2.1. Aplikanti  koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata  na općini Žepče

2.2. Aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

2.3. Aplikanti koji su u 2017. godini po odlukama Općinskog načelnika bili korisnici proračunskih

        sredstava po ovoj osnovi

  

 III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

 Vrsta subvencije

Kriteriji

Dokumentacija

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja

Farma muznih krava sa minimalno dvije muzne krave sa  redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih.

- Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- Kopija obrasca V5 ne stariji od godinu dana,

 -Potvrda o žiro računu

Farma svinja sa  3 ili   4 rasplodne  krmače sa  redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih.

-Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-Potvrda Veterinarske stanice o provedenim mjerama zaštite u 2017.godini i brojevima ušnih markica na istima  

- Potvrda o žiro računu

Nastavak projekta uzgoja krastavaca kornišona

Poljoprivrednici u sistemu uzgoja krastavaca kornišona sa  minimalno zasađenom površinom od 0,5 dunuma. 

-Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-Kopija Ugovora o otkupu krastavaca kornišona u 2017. godini

-Potvrda o žiro računu

Organizirani razvoj jagodičastog voća

Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje su   u 2016. vršile  i  vršit će u 2017. organizirani otkup jagodičastog voća sa području općine Žepče

 -Zahtjev sa uplaćenom pristojbama

 -Izvješće o utrošenim sredstvima

 ukoliko su ista dobili po Javnom pozivu za

 subvencije u poljoprivredi u 2016.godini

 - Podaci o broju kooperanata i sklopljenim ugovorima o otkupu jagodičastog voća  

 u  2017.godini

 - Podaci o podignutim novima nasadima članova u jesen 2016./proljeće 2017

 - Dokaz o uposlenim djelatnicima

 Zadruge/Udruge

-Dokaz o održavanju redovne Skupštine zadruge/Udruženja  u 2017.godini

-  Financijski bilans  za 2016.godinu

 -  Kopija potvrde o bankovnom računu

Organizirani razvoj pčelarske proizvodnje

Udruženje pčelara općine Žepče

- Zahtjev sa uplaćenom pristojbama

- Podaci o broju  članova Udruženja

- Dokaz o održavanju6.godinu

- Podaci o proizvedenim količinama meda svih članova Udruženja u 2016. godini

- Kopija potvrde o bankovnom računu

Potpora mladima do 35 godine  u cilju vlastitog samozapošljavanja 

Mlađe osobe do 35 godine koje

otvorile  su registrirale  ili će registrirati

 poljoprivredni obrt  u periodu

 30.06.2016. do 30.07.2017. godine.

 

- Zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- Kopija Rješenja o otvaranju obrta za poljoprivrednike i

 Uvjerenje o izmirenim obvezama MIO/PIO za 2016. godinu za poljoprivrednike koji su registrirali  poljoprivredni obrt od 30.06.2016. godine do dana objave javnog poziva

-poljoprivrednici  koji nisu registrirali obrt do dana objave javnog poziva, isto dostavljaju do 30.07.2017. godine.

 -Kopija potvrde o bankovnom računu

 

 

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

Spisak korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči općine  Žepče.

Ukoliko dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti će se smatrati neispravnim.

 

V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv podnose se na zahtjevu koji se može preuzeti u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče, ili na web stranici  www.opcina-zepce.com.

 

Prijave se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za općinske poticaje iz oblasti poljoprivrede

„ NE OTVARAJ“

 

Javni poziv ostaje otvoren do 10. 07.2017. godine.

 

OBRASCE MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINK


Zahtijev 1 (muzne krave, rasplodne svinje, krastavci kornišoni)


Zahtijev 2 (organizirani razvoj jagodičastog voća, pčelarska proizvodnja i obrti)