Javni oglas - podrška zapošljavanju / samozapošljavanju povratnika

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošliavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine.

Prijavu na Javni oglas mogu podnijeti:

Fizička lica - povratnici na području Federacije BiH, kao i povratnici iz Federacije BiH na područje Republike Srpske i Brčko Distrikta, koji izraze spremnost za osobno sudjelovanje u sufinanciranju projekta u iznosu 30%, 40% ili 50% od ukupne vrijednosti projekta.

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili osobno, u zapečaćenoj koverti na adresu:

Federalno ministarstvo raselienih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Saraievo, sa naznakom ,,Prijava na Javni oglas za programe pomoći održivog povratka - zapošljavanje povratnika u poljoprivredi na prostoru BiH"
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i točnu adresu)

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Javni oglas

Obrazac prijave na javni oglas

Izvor: www.fmroi.gov.ba, 20.01.2016.