Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama  za predaju prijedloga projekata u sklopu  jačanja lokalne demokratije/demokracije (lod-iv) za korištenja sredstava   budžeta/proračuna općine žepče za 2016. Godinu.

Kompletan tekst javnog oglasa i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na linkove ispod ili u prostorijama Općine Žepče

TEKST JAVNOG POZIVA

PREGLED BUDŽETA

SMIJERNICE ZA PODNOSITELJE I KRITERIJ ZA ODABIR

PROJEKTNI PRIJEDLOG

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

ADMINISTRATIVNI PODACI

IZJAVA O PODOBNOSTI

LISTA ZA PROVJERU