NOVOIMENOVANI PRESTAVNICI TURSKOG BATALJONA U POSJETI KOD PREDSJEDAVAJUĆEG OV

Predsjedavajući OV Žepče 08.11.2017. godine u 10 sati primio je novoimenovane predstavnike Turskog bataljona, Umit Kosera i Ramazan Gumusa koji djeluju u okviru LOT-tima sa sjedištem u Zavidovićima. Predsjedavajući ih je upoznao sa stanjem u Općini Žepče sa posebnim osvrtom na ekonomski i privredni napredak Općine Žepče.

Takođe je istaknuo da je bezbjedonosna i politička klima u Općini Žepče dobra i stabilna.


  • Posljednje