Danas 16.05.2017.godine Općinski načelnik Mato Zovko  u svom uredu primio je  radnike

JP „Komunalno“ Žepče koji rade na poslovima čišćenja gradskih ulica i uređenju zelenih   površina.

Općinski načelnik im se u ime građana cijele Općine zahvalio na njihovom trudu i radu koji ulažu da  mi danas svi imamo   lijepo  uređen grad sa čistim ulicama, zasađenim cvijećem i uređenim  zelenim površinama.

U ugodnom razgovoru Općinski načelnik se upoznao sa poteškoćama   u njihovom radu  a  posebno  o neugodnostima  koje  doživljavaju od pojedinih nesavjesnih građana  te  o  mjerama koje se mogu u buduće poduzeti.

Na kraju su zajedno sa Općinskim načelnikom uputili  poziv svim  građanima  da svojim savjesnim i odgovornim  ponašanjem, prema našem gradu   pomognu i olakšaju njihov rad, a na zadovoljstvo svih stanovnika općine Žepče.