U petak, 12.05.2017. godine, a na inicijativu GIZ ProLocal programa, Općina Žepče je bila domaćin predstavnicima općina Prnjavor, Derventa, Gračanica, i Distrikta Brčko, koji su uključeni u drugu fazu GIZ ProLocal programa.

Svrha ove studijske posjete je upoznavanje sa dobrim  praksama Općine Žepče u upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem, kao i prezentacija mehanizama koje je Općine Žepče uspostavila uz podršku GIZ-a.

Posjetiocima je prezentiran rad Razvojne agencije Žepče, javno-privatni dijalog, Centar za investitore kao i benefiti uspostavljanja međuopćinske saradnje između općina Tešanj Teslić i Žepče – BEAR.

U ime domaćina i organizatora, nazočne goste je pozdravio načelnik Općine Žepče Mato Zovko, koji je prezentirao put Općine Žepče kroz program  ProLocal.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko predstavila je rad Razvojne agencije Žepče koji je fokusiran na pružanje podrške malim i srednjim poduzećima, i Centra za investitore koji djeluje kao pododjel RAŽ-a.

Stručna suradnica u RAŽ-u Berina Grahić predstavila je rad Lokalnog ekonomskog foruma, a o uspješnom radu LEF-a i RAŽ-a govorila je i članica LEF-a Sabina Spahić.

Poduzetnik Himzo Husić, gostima je prezentirao svoja iskustva u radu sa Općinskom administracijom u Općini Žepče te podršci koju je imao pri dobivanju potrebnih dozvola za gradnju poslovnog objekta.

O ulozi Općinskog vijeća u razvoju Općine Žepče goste je upoznao predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović, dok je pomoćnica načelnika Brigita Lovrić govorila o radu Centra za izdavanje građevinskih dozvola za privatni sektor koji djeluje u okviru Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje. 

Gosti su, u sklopu posjete obišli su i KŠC Don Bosco gdje su se upoznali s iskustvima  u obuci učenika za rad u struci kao i iskustvima u suradnji s privredom kroz provedbu praktične nastave u ovoj školskoj ustanovi.

Na kraju posjete zaključeno je da će se uspostaviti bliža saradnja sa Općinom Žepče te da su prezentirana iskustva dragocjena za općine koje su na početku uspostave instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja.