ODRŽANA I SJEDNICA LOKALNOG EKONOMSKOG FORUMA OPĆINE ŽEPČE U NOVOM SAZIVU

U srijedu, 27.04.2016. godine održana je I sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče u novom sazivu. Novi saziv LEF-a broji 21 člana, 7 iz reda javnog dok je 14 predstavnika privatnog sektora.  Stare-nove članove LEF-a pozdravio je općinski načelnik Mato Zovko koji je pohvalio dosadašnji rad članova LEF-a i izrazio očekivanja da će javno-privatni dijalog i dalje ostati dobra praksa Općine Žepče u cilju kreiranja povoljnog poslovnog okruženja u Općini Žepče. Direktorica RAŽ-a Branka Janko,  nove je  članove LEF-a  upoznala sa Politikom vođenja javno-privatnog dijaloga kao i Pravilnikom o uspostavljanju i vođenju javno-privatnog dijaloga, dokumentima koje je usvojilo Općinsko vijeće Žepče krajem 2013. godine. Na prvoj sjednici LEF-a u novom sazivu, usvojen je Poslovnik o radu LEF-a, Plan rada LEF-a za 2016. godinu a također su sublimirani rezultati rada LEF-a u prethodnom mandatnom periodu. LEF je razmatrao Plan upisa učenika u školsku 2016./2017. godinu koji je prezentirao pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić.  Prethodno je Plan upisa učenika razmatran od strane članova Odbora za obrazovanje i zapošljavanje koji su ga prihvatili uz zaključke: da se menadžment srednjih škola  kadrovski i tehnički pripremi za otvaranje smjerova  koji su deficitarni u općini Žepče  za školsku 2017./2018. godinu; i  da se prije sastavljanja Plana upisa učenika sprovede istraživanje o kadrovskim potrebama poslodavaca u općini Žepče. LEF je dao svoju saglasnost na predloženi Plan upisa uz preporuku da se usvoje i zaključci Odbora za obrazovanje i zapošljavanje Općine Žepče. LEF je informiran o vanjskotrgovinskoj razmjeni Općine Žepče u 2015. godini, usvojenom Akcionom planu Strategije razvoja Općine Žepče za 2016. godinu kao i trenutnom statusu inicijative za proglašenjem Poslovne zone „Donja Golubinja“.

 

Članovi LEF-a u mandatnom periodu 2016. – 2018. su:

Općinski načelnik , OV Žepče- predsjedavajući, Razvojna agencija Žepče Služba za gospodarstvo i financije, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, SMŠ „Žepče“, KŠC „Don Bosco“ Žepče,  „Bositex“ d.o.o Žepče , „Prograd“d.o.o Žepče , „Frigošped“d.o.o Žepče , „Budo export“ d.o.o Žepče , „Jelinak“ d.o.o Žepče , „California“ d.o.o Žepče, „Teknotherm Engineering“ d.o.o Žepče, „Vin-metal“ d.o.o Žepče, JP „Komunalno“ Žepče, OZZ „Žepački rolend“, „Henkoprom“ d.o.o Žepče, „Fotograf-zlatar Dunđer“ Žepče, „LS – ECON“ d.o.o Žepče i „K-Projekt“ d.o.o Žepče.