Održana zajednička sjednica Općinskog vijeća Žepče i Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče

U utorak, 13.12.2016. godine, u Sali OV Žepče, održana je zajednička sjednica Općinskog vijeća Žepče i Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Cilj ovog sastanka je razmjena iskustava između članova LEF-a i vijećnika u Općinskom vijeću Žepče. Sjednici su nazočili članovi LEF-a, novi vijećnici u Općinskom vijeću kao i vijećnici koji su obnovili mandat.

Općinskim vijećnicima predstavljena je Politika vođenja javno-privatnog dijaloga, Pravilnik o vođenju javno-privatnog dijaloga u Općini Žepče te predstavnici privatnog sektora u LEF-u.

Pored tematskog dijela, radni dio sjednice posvećen je informiranju prisutnih o aktivnostima koje je LEF imao u 2016. godini, usvojen je Izvještaj o radu za 2016. godinu a pokrenute su i nove inicijative na kojima će se raditi u 2017. godini.

Inicijative se odnose na postavljanje znakova kretanja u Poslovnoj zoni „XP“, zimsko održavanje puteva u Poslovnoj zoni „XP“, donošenje Odluke o besplatnom izdavanju štandova na Gradskoj tržnici Žepče domaćim proizvođačima voća i povrća, promociji lokalnih firmi, reguliranje prometa u Poslovnoj zoni „Polja“ kao i besplatnom parkiranju za firme u trajanju od 30 minuta.

Predstavnici privatnog sektora izrazili su očekivanja od novog saziva Općinskog vijeća Žepče u smislu donošenja odluka koje će Općini Žepče donijeti prosperitet i bolje rezultate u odnosu na prethodni period.