U ponedjeljak, 22.06.2015. godine održana je VII sjednica Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče. Sjednici su prisustvovali: općinski načelnik Mato Zovko, predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović, direktorica RAŽ-a Branka Janko, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i finansije i predsjednik LEF-a Namik Malićbegović, pomoćnica načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, direktor SMŠ „Žepče“ Zijah Malićbegović, ravnatelj KŠC „Don Bosco“ Don Josip Krpić, podpredsjednica LEF-a i predstavnica preduzeća „Jelinak“ d.o.o Žepče Valentina Trogrlić, direktor JP Komunalno Mirko Šumić.

 

Pored redovnih članova LEF-a, sjednici su prisustvovali predstavnici sektora ugostitelja i to: Anto Pavlović i Perica Perić– restoran „Dubrovnik“, Branko Pervan -  restoran-vinoteka „Dioniz“, Anto Tomas – picerija „Moretti“, Nuraga Mrahorović – „Henkoprom“ (Motel Hanovi).

 

Sjednica je bila tematska i odnosila se na saradnju Turističke zajednice ZDK sa članovima iz općine Žepče, novim modelima podrške TZ ZDK, u promociji općine Žepče  a gost VII LEF-a je bio direktor Turističke zajednice ZDK Senaid Šabanović. Ovom prilikom su ugostitelji imali priliku da razgovaraju sa direktorom TZ ZDK kao i da iznesu trenutne probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju.

 

Predloženo je da se formira udruženje ugostitelja koje bi aktivnije radilo i zastupalo interese ugostitelja sa područja općine Žepče.

 

Direktor TZ ZDK Senaid Šabanović je pozvao sve predstavnike sektora ugostiteljstva i turizma da mu se obrate kada je u pitanju podrška u promociji ili apliciranju na fondove namijenjene za ovu djelatnost.

 

Na sjednici je prezentiran Izvještaj o radu LEF-a za period od 01.01.2015. – 30.06.2015. godine. Također se  razgovaralo i o rezultatima Analize ankete privatnog sektora o potrebama za radnom snagom koju je RAŽ provela u aprilu/travnju 2015. godine, prezentirana je informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni u općini Žepče u 2014. godini, dosadašnjim aktivnostima na izradi Plana kapitalnih investicija za period 2015. – 2019. kao i o najavljenom drugom Gospodarskom forumu općine Žepče planiranom za oktobar/listopad 2015. godine.