Analiza Ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora 2014

Razvojna agencija Žepče izradila je analizu ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora na području općine Žepče za 2014. godinu.

Anketa je provedena u prosincu/decembru 2014. godine, na uzorku od 50 poslovnih subjekata: 25 samostalnih djelatnosti (obrta) i 25 društava s ograničenom odgovornošću koja posluju na području općine žepče.

Još jednom se zahvaljujemo svim sudionicima ankete, koji su odvojili svoje vrijeme i dali informacije o  poslovanju, kao i konkretne prijedloge za poboljšanje poslovnog okruženja.

Svi prijedlozi za poboljšanje će biti formulirani u konkretne inicijative o kojima će se razgovarati na redovnim sjednicama lokalnog ekonomskog foruma (LEF) općine Žepče.

Dokument analize možete preuzeti sa web stranice Razvojne agencije Žepče ili klikom na  lik: "analiza ankete"

 


  • Posljednje