Održana 17. sjednica LEF-a

U četvrtak, 18.10.2018. godine održana je 17. sjednica LEF-a Općine Žepče sa dnevnim redom:
  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Razmatranje procedure izbora članova LEF-a
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Regulacijskog plana poslovne zone „Radovlje“ u Žepču
  4. Analiza ankete o kadrovskim potrebama poslodavaca u Općini Žepče 2018
  5. Inicijative LEF-a
  6. Razno

Proceduru izbora članova LEF-a prezentirala je direktorica RAŽ-a, Branka Janko. Naglašeno je da će Procedura pobliže precizirati način formiranja Lokalnog ekonomskog foruma. Zaključeno je da procedura izbora članova LEF-a treba da podrazumijeva više modaliteta izbora od predlaganja od strane Općinskog načelnika do objave Javnog poziva MSP sektoru za učešće u radu LEF-a.

Regulacijski plana poslovne zone „Radovlje“ prezentirala je Brigita Lovrić, pomoćnica Načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje. Istakla je da je namjera Općine Žepče da se donošenjem planskog dokumenta za ovu poslovnu zonu da potakne nova ulaganja. LEF je podržao prijedlog Odluke koja je će se naći na dnevnom redu naredne sjednice OV Žepče.

Prezentirana je i Analiza ankete o kadrovskim potrebama poslodavaca u Općini Žepče. Naglašeno je da nalazi ankete ukazuju na kroničan nedostatak zanatskih zanimanja te potrebu jače suradnje privatnog i obrazovnog sektora.

Pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije informirao je LEF o usvojenoj inicijativi zadruga za ukidanjem komunalne takse te da će ista biti i formalno potvrđena Odlukom Općinskog vijeća Žepče na narednoj sjednici.

Naredna sjednica LEF-a održati će se u mjesecu decembru/prosincu 2018 kada će se razmatrati Nacrt budžeta/proračuna za 2019. godinu te Izvještaji o realizaciji Akcionih planova Strategije razvoja i Plana kapitalnih investicija.


  • Posljednje