Održana 16. sjednica LEF-a Žepče

U petak, 18.05.2018.godine, sa početkom u 14 sati održana je 16-ta sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Žepče.

Na dnevnom redu je bilo 6 tačaka:

1.       Informacija o ažuriranju PKI Općine Žepče,

2.       Informacija o BFC certifikaciji Općine Žepče,

3.       Informacija o anketiranju privrede o kadovskim potrebama u 2018.g,

4.       Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Općine Žepče o 2017.g.,

5.       Nacrt Regulacijskog plana ''Novo Žepče'',

6.       Inicijative LEF-a.

Poslije razmotrenih tačaka dnevnog reda, nastavljena je Tematska sjednica na temu: ''Mogućnosti suradnje lokalne zajednice i viših nivoa vlasti''.

Na Tematskoj sjednici su učestvovali:

-          Josip Martić (Ministar Ministarstva za prostorno uređenje F BiH), Oliver Radoš (zastupnik u predstavničkom domu Parlamenta F BiH), Alojz Dunđer (Direktor Sektora za implementiranje projekata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Marinko Tokić (Pomoćnik ministra za sport i kulturu ZDK), Josip Jukić ( Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Ružica Jukić Ezgeta (Ministarstvo pravosuđa i uprave ZDK), Pero Matijević (Predsjedavajući Odbora za žalbe Agencije za državnu službu F BiH), Josip Nikolić (Savjetnik Ministra za prostorno uređenje F BiH), Zoran Šajinović (Pomoćnik Ministrice odbrane za međunarodnu suradnju).

Istaknuta je dobra suradnja sa višim nivoima vlasti, sa uposlenicima i imenovanim dužnosnicima sa područja općine Žepče. Iskazana je otvorenost za kandidiranje projekata, dostupnost informacijama, praćenje javnih poziva i usklađivanje sa strategijom razvoja Općine Žepče.

Zaključak je da je potrebno dvosmjerno ojačati protok informacija a naročito za gospodarstvenike sa područja naše općine.


  • Posljednje