Potpisani Ugovori o zimskom održavanju cesta

Dana 14.11.2019.godine općinski načelnik Mato Zovko potpisao je Ugovore o zimskom održavanju općinskih cesta sa 10 poduzeća i obrta. Potpisivanju ugovora su prisustvovali predstavnici Službe nadležne za održavanje cesta, pomoćnik općinskog načelnika Namik Maličbegović i komunalno-sanitarni inspektor Josip Tadić. Zimsko održavanje cesta traje od 15.11.2019. godine do 15.03.2020. godine. Na području općine Žepče izvođači radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima, održavanju prohodnosti i sigurnog odvijanja prometa za 2019/20 godinu su:

„Doboj putevi“ d.d. Doboj Jug zimsko održavanje gradskih ulica u Žepču

„IRR-EE“ d.o.o Žepče zimsko održavanje putnih pravaca M17-Gornja Golubinja, Donja Golubinja, odvojak puta za Rakovicu i Želeća

PO „Ćoruša“ Žepče zimsko održavanje putnih pravaca M17-Donje Ravne-Ljubna, M17-Karaula-Perkovići-Gornja Ozimica-Kreševac, put Bljuva, ulice u Novom Naselju i „XP“ poslovnom centru i Tatarbudžak

„Prijevoznik Pavao Zovko“ putni pravci Žepče grad-Ograjina, Stara cesta-Papratnica, Autobusni kolodvor-Preko i Zenički put

„Agrokatava“ d.o.o. Žepče putni pravci Brankovići-Radunice-Rijeka i odvojak za Gromilice(u dužini 1 km), Donji Lug-Gornji Lug-Vrbica-Adrovac, Debelo Brdo

PO „Tadić“ Žepče putni pravci Žepče-raskrižje Osova-Vinište i R465- Radovlje-Osova-autobusno stajalište(Smajići)

Zvjezdan Martić putni pravci područje Lovnica Gornja ulaz sa lijeve strane-put kroz naseljeno mjesto i prema ulazu iz Donje Lovnice, te put u MZ Ljeskovica ukupne dužine 7 km

GO „Peša“ Žepče putni pravac Ljubna-Vitlaci i odvojak od raskrižja prema školi Gornje Ravne

„Hajdić“ d.o.o. Maglaj putni pravci od granice općine Maglaj kroz naselja Miščići, Globarica i Devetine do granice općine Zavidovići

„Almy Transport“ d.o.o. Zenica putni pravci od granice općine Zenica-Begov Han-Dubac-Polje.

Potpisanim ugovorima izvršitelji radova su se obvezali na čišćenje snijega sa kolovoza cesta, čišćenje snijega sa ulazno-izlaznih traka i proširenja, obilježavanje širine kolovoza, osiguravanje soli i abrazivnog materijala za sprječavanje klizavosti i njihovo deponiranje, uklanjanje vozila ostavljenih na kolovozu koja onemogućavaju prohodnost i čišćenje snijega, osiguranje odvodnje otapanja snijega s kolovoza, čišćenje rigola i kanala, te druge neophodne radnje s ciljem osiguranja prohodnosti.

Za putne pravce u MZ Željezno Polje (ulaz Biljevina, Lager-Jastrebac i Močila-Brižđe) još nije izabran izvođač za održavanje u zimskim uvjetima za 2019/20. godinu.


  • Posljednje