JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

                                                  

 

 

 

Dana, 09.10.2019.godine                                                                                                          

 

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07 ), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 36/10, 25/12 i 34/16 ) i čl. 39.Statuta Općine Žepče ( Službeni glasnik Općine Žepče broj:4/09 )  Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI OGLAS 

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Općinskog vijeća broj:01-23-89/19 od 31.05.2019.godine o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sustava navodnjavanja i odvodnje na području Općine Žepče i Odlukom o dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju  sustava navodnjavanja i odvodnje br. 01-23-136/19 od 30.09.2019.godine, utvrđen je javni interes za izgradnju sustava navodnjavanja i odvodnje  na području Općine Žepče – područje Lupoglava i Bistrica polje u Općini Žepče, obuhvat KO Žepče –van, KO Lupoglav, KO Osova, KO Bistrica i KO Orahovica površine 312,40 ha kao i da se u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja i odvodnje može pristupiti potpunom i nepotpunom izvlaštenju nekretnina..

 

Postupak potpunog izvlaštenja obuhvaća slijedeće nekretnine:

-           K.č. br. 341/4 zv.“ Poljice „, oranica/njiva 1.klase, površine 216 m²,KO Lupoglav, posjednik Barbarić ( Anto ) Josip

-          K.č. br.341/3 zv. „ Put „ prilazni put, površine 255 m², KO Lupoglav, posjednici Šumić ( Stipo ), Franjo i Šumić ( Blaž ) Drago

-          K.č.br. 341/5 zv „ Poljice „ oranica/njica 1. Klase, površine 125 m²,KO Lupoglav, posjednik Šumić ( Blaž ) Drago

 

Pozivaju se vlasnici nekretnina, radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad nekretninama , koje će se izvlastiti u svrhu izgradnje  sustava navodnjavanja i odvodnje.

Svi zainteresirani vlasnici nakon objave ovog oglasa mogu pristupiti u prostorije Općine Žepče, ul. Stjepana Radića broj 1. – Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, ured br. 5, svakim radnim danom od 07.00 h – 15.30h.  

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje  stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadženim organom uprave. 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Općine Žepče.

 

 

 

 

                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                      Mato Zovko, dipl.pravnik


  • Posljednje