Održana Javna rasprava na dokument Plan upravljanja okolišem za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje

Danas, 12.07.2019. godine u Sali OV Žepče, s početkom u 9:30 sati, održana je Javna rasprava na dokument Plan upravljanja okolišem za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče (Nacrt). Navedena dokumentacija izrađena je u okviru „Projekta navodnjavanja u BiH“ kojeg implementira ured PIU Šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovaj projekt financira Vlada FBiH preko kreditne linije Svjetske banke.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici općine Žepče na čelu sa općinskim načelnikom Matom Zovko, federalni ministar Ministarstva prostornog uređenja Josip Martić, direktor PIU-a Alojz Dunđer, konzultantica sa Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo Dragana Selmanagić, konzultantica Instituta za primjenjenu ekologiju Oikon d.o.o.  Zagreb dr Božica Šorgić i projektant poduzeća „Hidroing“ Osijek Zdenko Tadić. Raspravi su nazočili i predstavnici strukovnih zadruga i udruženja i drugi zainteresirani građani.

U uvodnom obraćanju prisutne je pozdravio direktor PIU-a Alojz Dunđer, te pobliže objasnio treću fazu projekta u koju je ušla Općina Žepče. Općinski načelnik se zahvalio Alojzu Dunđeru, na pomoći i razumijevanju, kao i svojim suradnicima koji su zaduženi za proces implementacije projekta navodnjavanja u općini Žepče.

Središnji dio Javne rasprave je vodila konzultantica sa Instituta za hidrotehniku Dragana Selmanagić gdje je prisutnima predstavila dokument Plan  upravljanja okolišem za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče(Nacrt). U prezentaciji je predstavljen cilj procjene okolinskih utjecaja, pregled potreba za dozvolama, pregled zakonskih propisa za okolišnu procjenu, postupak okolišne procjene iz oblasti voda koji imaju utjecaj na okolišnu procjenu, koncesije, građenje, opis projekta, opis lokacije projekta, povijest poljoprivredne proizvodnje na lokaciji, potrebe za vodom za navodnjavanje i potrebe za odvodnjom, opis prijedloga novog sustava navodnjavanja i odvodnje, način korištenja i održavanja sustava, geološke i hidrogeološke karakteristike. Predstavljene su osnovne karakteristike zemljišta, šume vodnih resursa i socio-ekonomske karakteristike općine Žepče. Dat je okvirni pregled parcela na kojima su projektirani elementi sustava, utjecaji na riječni podsliv i zemljište (uključujući odlaganje i upravljanje otpadom), utjecaji na šume i šumsko zemljište, na vodne resurse i zrak, zatim upravljanje štetočinama i korovima i na kraju zahtjevi Svjetske banke u vezi sa preseljavanjem, politikom i postupcima izuzimanja nekretnina/eksproprijacije/preseljavanja u FBiH.


  • Posljednje