U cilju brže i lakše komunikacije, Općina Žepče uvela je viber broj za pitanja i sugestije građana Općine Žepče.

Ukoliko imate pitanje za Općinsku upravu ili se želite se informirati o pravima, procedurama, nadležnostima i drugim pitanjima vezanim za Općinu Žepče ili želite uputiti primjedbe, pohvale ili sugestije, koristite VIBER broj Općine Žepče za lakšu komunikaciju sa građanima.

Pošaljite svoje pitanje na 063 773 510

Vaše sugestije će pomoći efikasnijem radu Općinske uprave.

Ideja u uspostavljanju Općinskog viber broja za lakšu komunikaciju između građana i Općinske uprave je proizašla kroz aktivnosti građana Žepča u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske a implementira ga UNDP BiH i kroz aktivnost građana u Projektu općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji je pokrenula Vlada Švicarske, a implementira ga UNDP

Koristite i ostale kanale komunikacije sa Općinom Žepče: Vijećnički sat, Sat sa Predsjedavajućim OV

Žepče, Dan otvorenih vrata, koristite aplikaciju CITY HUB, sudjelujete u javnim raspravama i

informirajte se o aktualnostima pute web stranice www.opcina-zepce.com