- Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana

- Odluka o izravnom sudjelovanju građana u lok.samoupravi

- Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje vanjskih čl.rad

- Uputstvo o načinu postavljanja vijećničkih pitanja