U sklopu programa „ProLocal“ koji provodi Njemačko društvo za međunarodnu suradnju – GiZ u suradnji s Razvojnom agencijom Žepče u općini Žepče pokreće se One Stop Shop usluga za investitore. 

 

U četvrtak, 10.07.2014. u Razvojnoj agenciji Žepče održan je sastanak predstavnika GiZ-a s uposlenicima RAŽ-a o načinu funkcioniranja One Stop Shop centra, setu usluga koje će se investitorima nuditi, i budućim aktivnostima u uspostavi ove pogodnosti za poslovni sektor. 

One Stop Shop usluga podrazumijeva pružanje svih potrebnih usluga i informacija investitorima koji žele investirati u gospodarstvo Žepča, koordiniranjem svih relevantnih aktera na općini Žepče, općinskih službi, Razvojne agencije, javnih poduzeća i ustanova, kako bi proces investiranja olakšali i administraciju prilagodili poslovnom sektoru.