HAKD "Concordia"

HAKD "CONCORDIA" Žepče je nastalo u vrijeme ratnih dejstava na ovim prostorima.

Zahvaljujući entuzijazmu svih svojih članova u tom teškom ratnom periodu uspjeli su napraviti nekoliko sadržajnih kulturno-zabavnih programa ne samo u Žepču već i u drugim općinama, međutim rat je uvjetovao da rad društva nakon kraćeg perioda prestane.

Godine 1999. članovi HAKD "CONCORDIA" Žepče ponovno počinju kreirati program kako bi što ozbiljnije pristupili organiziranju, poticanju i pomaganju kulutrnih aktivnosti na prostorima na kojima društvo djeluje.

Iste godine je pored nekoliko manjih aktivnosti osmišljena i priređena najveća kulturno-zabavna manifestacija na ovom područiju "ŽEPAČKO LJETO".

Taj sklop manifestacija pod jednim zajedničkim imenom "ŽEPAČKO LJETO" održava se već šestu godinu i iz godine u godinu i sve je bogatija i sadržajnija.

U sklopu "ŽEPAČKOG LJETA" od 1999.do 2005.god. uspjeli smo organizirati: mnoštvo likovnih izložbi, izložbe gljiva, prezentacija rukotvorina i antikviteta, književne večeri, I dr.

Vrijedno je napomenuti da na dječijem festivalu "PRVI PLJESAK" svake godine imamo izvođače-predstavnike O.Š. iz 7-8 susjednih općina, zatim na ROCK FESTIVALU gdje su uz mnoštvo amaterskih bendova do sada nastupali:

OPĆA OPASNOST, EROGENE ZONE, KNOCK OUT, DIVLJE JAGODE, YU GRUPA I ATOMSKO SKLONIŠTE.

U sklopu posljednje manifestacije "ŽEPAČKO LJETO 2005" po prvi put smo priredili manifestaciju "ŽEPAČKI PLETER" u spomen la legendu izvornih pjesama Žepačkog kraja Niku Grlića-Ledu.

U okviru "ŽEPAČKOG PLETERA" nastupili su mnogobrojni izvođači izvornih pjesama i nekoliko folklornih društava.

Važno je napomenuti da su sve gore navedene manifestacije multi-etničkog karaktera, te da je društvo i u svom dosadašnjem radu surađivalo sa drugim društvima ali i u budućnosti se obvezujemo na suradnju sa pojedincima i društvima kako bi očuvali i njegovali kulturnu baštinu!

Naravno da naš entuzijazam ne bi bio dovoljan za realizaciju gore navedenog, stoga se ovom prigodom zahvaljujemo svim ljudima koji pomažu djelovanje ovog društva a osobito Općinskom načelniku Žepča gosp. Mati Zovko!

predsjednik Darko Kelavić